akkut.jpg

Akutt forurensning

En ulykke kan alltid skjer.  Ved oppdagelse av akutt forurensing skal brannvesenet kontaktes (110).  Den er den som er ansvarlige for forurensningen som har ansvaret om å igangsette tiltak.

Sea Eco vil bistå 24/7 ved behov for veiledning ved akutte forurensningssituasjoner, f.eks. formidle bedrifter som kan stille opp på kort varsel for oppryddingsarbeid.

Ved prøvetaking og spredningsvurdering kan vi -hjelpe med å estimere skadeomfanget og gi veiledning for massehåndtering.

Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053