top of page
akkut.jpg

Akutt forurensning

En ulykke kan alltid skjer.  Ved oppdagelse av akutt forurensing skal brannvesenet kontaktes (110).  Den er den som er ansvarlige for forurensningen som har ansvaret om å igangsette tiltak.

Sea Eco vil bistå 24/7 ved behov for veiledning ved akutte forurensningssituasjoner, f.eks. formidle bedrifter som kan stille opp på kort varsel for oppryddingsarbeid.

Ved prøvetaking og spredningsvurdering kan vi -hjelpe med å estimere skadeomfanget og gi veiledning for massehåndtering.

Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053
bottom of page