top of page

VI TILBYR ANALYSER AV VANN

Sea Eco tar imot vannprøver for akkreditert mikrobiologisk og kjemisk analyse etter drikkevannsforskriften.

Vi utfører også bassenganalyse og analyser av sjøvann. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva din bedrift, brønn eller ditt vannverk behøver.

vannlab@sea-eco.no

tlf: +47 462 88 300

Prøveflasker hentes på Sea Ecos kontorer i Harstad, i

Tordenskjoldsgate 12,  hverdager mellom 09:00 - 15:00.

Innlevering av vannprøver er mandag-onsdag

kl. 09:00 - 13:00  

UTVALGTE ANALYSER:

Drikkevannspakke A (etter drikkevannsforskriften)Kimtall, E.coli og koliforme bakterier, intestinale enterokokker, pH, farge, konduktivitet, turbiditet, lukt og smak

Brønnpakke: Kimtall, E.coli og koliforme bakterier, intestinale enterokokker, pH, farge, konduktivitet, turbiditet, jern og hardhet

Sjøvann: Vibrio spp., kimtall, UV-transmisjon

Vannfilterkran

KONTAKT VANNLAB

Tordenskjoldsgate 12, 9404 Harstad

vannlab@sea-eco.no  |  Tlf: +47 462 88 300

Takk for innsendingen!

bottom of page