top of page
fou.PNG
Tone.jpg
Tone Rasmussen
Daglig leder/Marin biolog
Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat

FoU -  Prosjekter

Oppdrettsnæringen er i stadig endring. I Sea Eco brenner vi for nytenkende løsninger som er fremtidsrettet og bærekraftige.


Vi i Sea Eco bidrar med kartlegging, planlegging, målinger og rapportering for bedrifter som arbeider med forskning og utviklingsprosjekter.

Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Måling av alger for kartlegging i fjorder

  • Utvikling av nytt renere fôr

  • Fôrforsøk for å finne optimalt fôr

  • Slamutfordringer forbundet med oppdrett

  • Marinkartlegging av fjorder

  • Prøvetaking av fisk for Whole Foods Market

 

Vi er behjelpelig i hele prosessen.

bottom of page