top of page
Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053

Tiltaksplaner/Sanering

Ved bygge- og gravearbeider skal det etter Forurensingsforskriften kap.2. utarbeides en tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn og for håndtering av grunnen.

 

Tiltaksplanen skal være basert på resultatene fra miljøteknisk kartlegging og risikovurdering. Dette skal sendes til forurensningsmyndighetene (f.eks. kommunen). Vi kan være behjelpelige med hele prosessen.

Våre tjenester omfatter bl.a.:

 

  • Tiltaksplaner ved graving og massehåndtering av forurenset grunn

  • Tiltaksplaner ved fjerning eller rensing av forurenset grunn

  • Tiltaksplaner ved våtmarks restaurering og gjenoppbygging.

  • Prosjektledelse for gjennomføring av tiltaksplaner.

  • Sluttrapportering

Vi hjelper gjerne offentlig forvaltning med å utarbeide risikokart for samordning mellom plan- og bygningsloven opp mot Forurensningsforskriften kap.2.

Vi bistår også med kartlegging av oljetanker og hjelper ved forurensningssituasjoner iht. Forurensingsforskriften kap.1.

Gjennomførte tiltak skal registreres i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase selv om området er sanert.

Kostnader til knyttet opprydding av forurenset grunn er vanligvis tiltakhavers ansvar. Det finnes visse unntak hvor det er mulig å søke om midler. Vi kan bistå med utforming av faglige argumentasjoner for å motta midler til opprydding og miljøtiltak.

Tiltaksplaner inh. Vannforskriften

Vi er behjelpelige med tiltaksplanlegging i henhold til Vannforskriften.

 

Vi har erfaring fra implementering av vanndirektivet i Troms fylkeskommune, Vannområdekoordinator for Ofotfjorden vannområde og med tiltaksplanlegging i forhold til vannforskriften.

Tilstaksplaner.jpg
bottom of page