top of page

Terrestriske referanser

aerial-aerial-photography-aerial-shot-11

Opprydding forurenset grunn:

 • Sanering av oljeforurensning pga. overfylling av oljetank i Skarsvåg; IF forsikring.

 • Kontroll av opprydding etter lekkasje fra nedgravd oljetank Håreks gt. Narvik; Terrvik Maskin AS.

 • Miljøkartlegging og sanering etter utslipp ved tunelldriving Grytøy, Harstad; LNS AS.

 • Miljøkartlegging og sanering etter lekkasje fra oljetank og ulovlig avfallsdeponi på Hesseng, Kirkenes; Boreal AS.

 • Miljøkartlegging og kontroll av sanering etter lekkasje fra oljetank, Mo i Rana; Jern og Maskin AS.

 • Miljøkartlegging PFAS Sørkjosen flyplass, Alta; Park og Anlegg AS.

 • Miljøkartlegging og sanering etter akutt oljeforurensning, Sørkjosen flyplass; Avinor.

 • Miljøkartlegging forurenset grunn ved skipsverft, Hamnvik; Ibestad Mekaniske AS.

 • Sanering Steiland renseanlegg; Bardu kommune

 

Miljørapportering fra industri:

 • Utslippskontroll for Ballstad slipp AS.

 • Utslippskontroll for Lødingen Mekaniske AS.

 • Miljørapportering Kleiva fiskefarm AS og Gratanglaks AS på Ibestad.

 

Deponiovervåking:

 • Deponiovervåkning, Stormoen deponi; Perpetuum AS.

 • Utarbeidelse av miljørapporteringsplan for Steiland renseanlegg; Bardu kommune.

 

Offentlige prosjekter:

 • Implementering av vanndirektivet i Troms fylkeskommune.

 • Vannområdekoordinator for Ofotfjorden vannområde.

 • Tiltaksplanlegging i forhold til vannforskriften.

 • Astafjordprosjektet.

 • Marin kartlegging i Ofotfjorden vannområde.

 • Kystsonekartlegging.

Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053
bottom of page