top of page
Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053

Miljørapportering for industri

Vi har en rekke tjenester som vi kan tilby til industrielle virksomheter blant annet:

 

  • Utslippsberegninger/utslippskontroll

  • Overvåkning av påvirkning til ytre miljø

  • Utarbeidelse av tilstandsrapporter

  • Vurdering av farlig avfall for deponimottak

  • Bistand iht. Industriutslippsdirektivet (IED)

Overvåkning

Vi planlegger og utfører overvåkningsprogrammer ut fra risikovurdering eller etter tiltak. Overvåkningsprogrammer kan omfatte prøvetaking av jord, sediment samt industri-,  sjø-, fersk- og grunnvann. Analyseresultatene behandles statistisk og vurderes iht. nasjonale forskrifter for å bestemme influensområders påvirkning.

 

For deponier kan vi f.eks. tilby implementering av overvåkningsplaner og oppfølgning av sigevann (planlegging, prøvetaking, årlig vurdering av sigevansanalyser, rapportering samt tiltaksrådgiving).

miljørapportering.jpg
bottom of page