top of page
New.PNG
Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053

Prøvetaking av jord og vann

En potentiel forurensning er ikke alltid synlig eller den kan ta veier som beskrives best av en som forstår grunnens fysiske og kjemiske egenskaper i samspill med  vannets transport.  

 

Med vår faglige bakgrunn er vi godt rustet til å utvikle et effektivt og grundig prøvetakingsprogram. Omfang av prøvetakingsprogrammet vurderes ut fra områdets tilstand, miljømål og oppdragets dimensjoner.

 

Vi har kompetanse for prøvetaking av jord og sedimenter samt sjø- fersk- og grunnvann i henhold til Norsk Standard og veiledninger gitt av Miljødirektoratet.

 

Prøvene sendes forsvarlig til akkrediterte laboratorier for analyse.

 

Vi tolker analyseresultatene av prøvene og sammenstiller en rapport som kan sendes direkte til myndighetene.

 

Vi kan også være behjelpelige med å vurdere om en feltrapport anses som tilstrekkelig av myndighetene eller om det vil bli stilt krav til ytterligere rapportering eller tiltak.

bottom of page