top of page
mar kart.PNG
Alena.jpg
Alena Timoshina
Oseanograf
Email: alena@sea-eco.no
Tlf: +47 91 82 9898

Geodata

På tvers av disipliner bruker Sea Eco aktivt georefererings-programvare til å stedfeste, tallfeste og presentere data på kart, i interaktive kartløsninger eller gjennom sanntids online løsninger.

 

For bedre forståelse bruker vi vår ArcGIS Pro kompetanse til å presentere data på kart (2D) og i romlige modeller (3D) som blant annet er nyttig for forståelse av overflate spredning eller volume beregninger ved utgravninger. I tillegg kan vi gi kunden en forståelse for utvikling i tid og risiko med 4D modeller.

  

 Vi tilbyr også havbunnsscreening for å identifisere transportveien av forurensing med hensyn til topografi og havstrømmer (ArcGIS Pro, Google Earth Pro, Olex).

bottom of page