top of page

Forundersøkelse

forund.jpg
  • Forundersøkelse utføres på grunnlag av Fiskeridirektoratets krav om miljødokumentasjon for oppdrettskonsesjoner etter Norsk standard 9410:2009/2016. Undersøkelsen utføres før plassering av akvakulturanlegget, eller ved utvidelse av anlegget. Forundersøkelsen forteller hvordan spredning og akkumulering av organisk materiale skjer i området. Dette skjer gjennom en rekke undersøkelser som består av strømmålinger, geologisk og kjemisk analyse, sjikting og hydrografi, faunaundersøkelse, samt parameterne fra B-undersøkelse (Figur 1). Undersøkelsen brukes også som en referanse for senere undersøkelser, og kan brukes til å fastlegge prøvepunkter for overvåkning.

  • Ved forundersøkelse skal det ved minst tre av stasjonene utføres en faunaundersøkelse (C-prøver) etter metodikken til C-undersøkelse. Fra hver av disse stasjonene tas det tre prøver. To av prøvene blir brukt til bunndysundersøkelse, og én til geologiske og kjemiske analyser (NS-EN ISO 16665).

Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat
Email: ann-kristin@sea-eco.no
Tlf: +47 993 88 348
bottom of page