top of page
P9050144.JPG
Tone.jpg
Tone Rasmussen
Daglig leder/Marin biolog
Email: tone@sea-eco.no
Tlf: +47 913 30 130
Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat
Email: ann-kristin@sea-eco.no
Tlf: +47 993 88 348

Algeovervåkning

  • I forbindelse med situasjonen med giftige alger som drepte nærmere 8,8 millo ppdrettslaks i Ofotfjorden og Astafjorden i mai-juni 2019 ble det etterlyst et overvåkningsprogram som kunne gi næringen et tidlig varsel på hva som skjer i fjorden med hensyn til mikroalge-situasjonen og gi oppdretterne en beslutningsstøtte i forbindelse med «friskmelding» i forbindelse med f.eks. nytt smoltutsett.

  • Situasjonen under oppblomstringen og håndteringen av denne avslørte at det var en alvorlig svikt i lokal –og nasjonal beredskap med manglende personell med kompetanse og ineffektiv prøvehåndtering for algetelling. Summert gjorde dette at situasjonen for forvaltningen og næringen ble unødvendig komplisert og tiltakene svært kostbare.

  • I tråd med Innovasjon Norges ønske om mer autonome løsninger for hav-sektoren ser vi at det å hindre en lignende situasjon i fremtiden krever en mer automatisert løsning med raskere prosessering og effektiv prøvehåndtering. Vi mener ny type Fluoroprobe gir sanntidsmåling av algerklasser i sjø med umiddelbar vannprofil med data som både kan brukes direkte på merdkanten er et nytt verktøy som er under utvikling er riktig verktøy å ta i bruk.

bottom of page