top of page

Strømundersøkelse

  • Sea Eco kan utføre strømundersøkelse som både en uavhengig undersøkelse og en undersøkelse som følger med en serie studier. En standard Sea Eco's strømrapport inkluderer alle kart, statistikk, grafer og parametere. Sea Eco gjennomfører analyserer av de målte data. Analyseringen følger norsk standard (NS 9425-1, NS 9425-2 og NS 9415). Måling og rapportering for havstrømmen kan endres og tilpasses kundens behov.

  • Vi benytter Aquadopp Current Meters. Denne moderne doppler-måleren er kjent for å ha en av de beste kvalitetene/nøyaktigheten på måling av vannhastighet og temperaturdata.

 

Tone.jpg
Tone Rasmussen
Daglig leder/Marin biolog
Email: tone@sea-eco.no
Tlf: +47 913 30 130
Alena.jpg
Alena Timoshina
Oseanograf
Email: alena@sea-eco.no
Tlf: +47 91 82 9898
bottom of page