top of page
Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053

Sedimentundersøkelse

Hos Sea Eco har vi faglig kompetanse i risikovurdering av forurenset sediment (inkludert risiko for frigjøring av farlige forbindelser fra forurensede sedimenter), innvirkningen på menneskers helse og på økosystemet. Vurderingen gjennomføres i samsvar med Miljødirektoratets veileder "Risikovurdering av forurenset sediment".

bottom of page