top of page
Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat
Email: ann-kristin@sea-eco.no
Tlf: +47 993 88 348

Vannprøver

  • Sea Eco benytter en vannhenter som senkes ned i vannet og lukkes på bestemte dyp for å ta vannprøver. Ved å benytte FluoroProbe i tilknytning til vannprøver for alger, vet vi hvor i vannsøylen det vil være mest gunstig å ta prøvene. 

  • Vi har også mulighet til å foreta algeanalyse av vannprøvene som blir tatt.

bottom of page