top of page

B-undersøkelse

32.jpg
  • B-undersøkelsen sørger for overvåkning av miljøpåvirkningene fra oppdrettsanlegg i forhold til den biologiske bæreevnen i området. Dette er en enkel trendovervåkning av bunnforholdene under ett oppdrettsanlegg. Resultatet (tilstand 1, 2, 3 eller 4) avgjør hvor hyppig undersøkelsen må gjentas. Desto mer påvirkning desto hyppigere undersøkelsesfrekvens.

  • Vi ser på historiske data på lokaliteten, og gir en oversikt over historisk utvikling

  • Vi utarbeider kartgrunnlag og bestemmer stasjonsplassering i forhold til hvor det er størst sjanse for å finne forurensing

  • Vi lager kart med stasjonsplassering

  • Bilder av alle prøvene før og etter filtrering 

  • Vurdering av resultatene

Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat
Email: ann-kristin@sea-eco.no
Tlf: +47 993 88 348
bottom of page