top of page

FluoroProbe III

  • Fluoroproben skiller mellom seks algeklasser ved farge på kloroplasten (klorofyllet)

  • Gir en dybdeprofil hvor en får vite hvor mye klorofyll som er i de ulike dypene, med kalibrering mot arter så kan man estimere biomassen.

  • Må i piloten kalibreres mot manuelle algetellinger lokalt for å kunne få ut mest mulig informasjon

  • Man får opp algeklasser, mengde og dybde med en gang man måler på skjerm.

Hvorfor bruke FluoroProbe?

Tone.jpg
Tone Rasmussen
Daglig leder/Marin biolog
Email: tone@sea-eco.no
Tlf: +47 913 30 130
Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat
Email: ann-kristin@sea-eco.no
Tlf: +47 993 88 348
  • Kostbart og svært tidkrevende å ta vannprøver og telle alger manuelt – kan ikke dekke store områder samtidig.

  • Det er ikke tilstrekkelig menneskelig kapasitet for å gjennomføre 100% manuell overvåkning på mange lokaliteter over tid.

  • Proben gir et øyeblikkelig bilde av algesituasjonen på stedet. Sees på skjerm, kan registrere og samle data hver dag over tid.

 

  • Man vet dybde og algeklasser og kan ta prøver der algene er.

 

  • Man kan se hvor de ulike algetypene finnes og følge de over en sesong uten å være avhengig av laboratorier unntatt fr kontrolltellinger og artsidentifisering

bottom of page