top of page

C-undersøkelse

c und.jpg
  • C-undersøkelsen er en risikobasert, omfattende trendovervåkning i overgangssonen og gir en totalvurdering av belastningen i hele anleggets influensområde f.eks. i et fjordsystem. I undersøkelsen inngår geologiske og kjemiske undersøkelser, og bunndyrsundersøkelser. I tillegg måles surhetsgrad (pH) og redokspotensialet (Eh). Desto mer påvirkning desto hyppigere undersøkelsesfrekvens.

  • Fra hver av stasjonene tas det tre prøver. To av prøvene blir brukt til bunndysundersøkelse, og én til geologiske og kjemiske analyser (NS-EN ISO 16665).

  • Stasjonene for prøvetaking legges i området fra anleggssonen til ytterkant av overgangssonen, og skal dekke områder med risiko for spredning.

Ann-Kristin_edited.jpg
Ann-Kristin F. Jensen
Fiskerikandidat
Email: ann-kristin@sea-eco.no
Tlf: +47 993 88 348
bottom of page