top of page
unnamed_edited.jpg

Nøkkelen ligger i kunnskapen

About

OM OSS

 

    Sea Eco er et konsulentfirma med kontor på Engenes og i Harstad, med god kjennskap til lokalt næringsliv og lokale problemstillinger. Sea Eco jobber med nyskapende FoU-prosjekter, miljørådgivning og miljøundersøkelser både innenfor det marine og terrestriske miljøet. Vi utfører også vannanalyser på drikkevann, bassengvann og sjøvann.

    Vi er realister som alle er genuint opptatt av praktisk miljøvern, vårt mål er å minimere miljøbelastningen fra miljøgifter og på den måte ta vare på ressursene til kommende generasjoner. I Sea Eco har alle høyere utdanning innenfor biologi, fiskeri- og havbruksvitenskap, geologi, geokjemi, hydrogeologi, økologi, forvaltning, oseanografi og prosjektledelse. Vi jobber ut fra vitenskapelige anerkjente metoder og Norsk Standard. Vi er akkrediert etter ISO17025 og samarbeider med akkrediterte selskaper.

    Vårt team og teknikere er klare til å utvikle miljøvennlige og funksjonelle løsninger - i dialog med våre kunder.

Hav

 Vi har høy faglig kompetanse på marinbiologi, miljøkartlegging, oseanografi og havbruk. Vår lange erfaring med praktisk feltarbeid og tolkning og vurderinger av data er en sikkerhet for at data som presenteres alltid er faglig begrunnet.

    Vi leverer gjerne:

  • Akvakulturelle tjenester (B-undersøkelse, C-undersøkelse samt forundersøkelse).

  • Undersøkelse og tolkning av oseanografiske parameter (strømundersøkelse, vannprofilmålinger, oksygenmålinger).

  • Algeovervåkning med FluoroProbe III

  • Miljørådgivning

Land

 

    Vi har faglig kompetansen til å bestemme skjebnen til forurensende stoffer i jord, grunnvann og vassdrag til sjø og sedimenter.

    Vi leverer gjerne:

  • Miljøtekniske undersøkelser (miljøteknisk kartlegging, aktsomhetskart, risikokartlegging, prøvetaking, utarbeidelse av tiltaksplaner samt sanering av forurensede områder).

  • Vurdering og overvåkning av spredning naturtyper og resipient.

  • Miljørapportering og overvåkning av industrielle utslipp.

  • Rådgivning ved akutte forurensningssituasjoner.

  • Faglige argumentasjoner til søknad om midler for opprydding av forurensede områder.

  • Presentasjon av georefererte data / geodata.

VI TILBYR ANALYSER AV VANN

Sea Eco tar nå imot vannprøver for akkreditert mikrobiologisk og kjemisk analyse etter drikkevannsforskriften. Vi utfører også analyse av bassengvann og sjøvann.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva din bedrift, brønn eller ditt vannverk behøver.

vannlab@sea-eco.no

tlf: +47 462 88 300

Prøveflasker hentes på Sea Ecos kontorer i Harstad, i

Tordenskjolds gate 12 Harstad hverdager mellom 09:00 - 15:00.

Innlevering av vannprøver er mandag-onsdag

kl. 09:00 - 13:00  

UTVALGTE ANALYSER:

Drikkevannspakke A (etter drikkevannsforskriften)Kimtall, E.coli og koliforme bakterier, intestinale enterokokker, pH, farge, konduktivitet, turbiditet, lukt og smak

Brønnpakke: Kimtall, E.coli og koliforme bakterier, intestinale enterokokker, pH, farge, konduktivitet, turbiditet, jern og hardhet

Sjøvann: Vibrio spp., kimtall, UV-transmisjon

Vannfilterkran
Contact

KONTAKT OSS

SEA ECO AS
Hamneveien 5
9455 ENGENES

Email: post@sea-eco.no

Laboratorie Harstad

SEA ECO AS
Tordenskjolds gate 12
9404 HARSTAD

bottom of page